Enneagram

Az Enneargam 9 alap karakter (testi-lelki) típust leíró, tipizáló ősi rendszer. A karakter mélyebb jellegeket, viselkedésben és viszonyulásban megnyilvánuló mintázatot, alkatot jelent. Ennél felszínesebb, kifelé, a világ felé működik a személyiség.
A karakter-típus a tudatunk egy mély rétegeiben kialakuló tipikus jelleg, mely elménk működését, a világhoz való hozzáállásunkat, félelmeinket markánsan befolyásolja. Kisgyermek korban kristályosodik ki, alap helyzetünkből, sérüléseinkből ered, amely megnyilvánul külső jegyekben is, mint például beszédstílus, gesztusok, hanghordozás, öltözködés, mozgás, testalkat, viselkedés, reakciók.

Ez a tudat-térkép segít felfedezni gondolkodásmódunkat és gépies, tudattalan reagálásainkat. Hozzájárul felmerülő problémáink okaira rálátni, megérteni és elfogadni a különböző helyzetekben adott válaszreakcióinkat.

A fejlődés irányát, önismereti utunkat támogató kulcsokat, eszközöket és mankókat kaphatunk e rendszerben való helyünk megtalálásával.

Az Enneargam 9 alap karakter (testi-lelki) típust leíró, tipizáló ősi rendszer. A karakter mélyebb jellegeket, viselkedésben és viszonyulásban megnyilvánuló mintázatot, alkatot jelent. Ennél felszínesebb, kifelé, a világ felé működik a személyiség.
A karakter-típus a tudatunk egy mély rétegeiben kialakuló tipikus jelleg, mely elménk működését, a világhoz való hozzáállásunkat, félelmeinket markánsan befolyásolja. Kisgyermek korban kristályosodik ki, alap helyzetünkből, sérüléseinkből ered, amely megnyilvánul külső jegyekben is, mint például beszédstílus, gesztusok, hanghordozás, öltözködés, mozgás, testalkat, viselkedés, reakciók.

Ez a tudat-térkép segít felfedezni gondolkodásmódunkat és gépies, tudattalan reagálásainkat. Hozzájárul felmerülő problémáink okaira rálátni, megérteni és elfogadni a különböző helyzetekben adott válaszreakcióinkat.

A fejlődés irányát, önismereti utunkat támogató kulcsokat, eszközöket és mankókat kaphatunk e rendszerben való helyünk megtalálásával.

Egyéni konzultáció időtartama 90-120 perc,

Díja: 20.000 Ft